073 - 303 02 88

Actualiteiten

Europese Commissie doet voorstel nieuwe regelgeving voor voedselveiligheid

9 mei 2018

Door de Europese Commissie is een initiatief ingediend voor het bijwerken van Verordening (EG) nr. 178/2002 (de Algemene Levensmiddelenverordening, ALV). De ALV dient voor een alomvattend wettelijk kader ter ondersteuning van alle wetgeving in de Europese Unie en de nationale lidstaten. De belangrijkste doelstellingen van de actualisering zijn het verscherpen en verduidelijken van de regels omtrent transparantie. Het gaat met name om de wetenschappelijke studies die gebruikt worden bij risicobeoordelingen van de European Food Safety Authority (EFSA). Wetenschappelijke samenwerking Daarnaast moeten de betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de studies worden vergroot. Dit is ook van toepassing op de wetenschappelijke samenwerking van lidstaten en hun betrokkenheid bij de EFSA. Het vermogen van de EFSA moet worden versterkt. Zij willen een hoog niveau van wetenschappelijke expertise in stand houden. Met name wanneer het gaat om de capaciteit om wetenschappers aan te trekken als lid van de wetenschappelijke panels. Risicocommunicatie Er wordt ook een omvattende en effectieve strategie voor risicocommunicatie ontwikkeld. Deze strategie moet ervoor zorgen dat de Commissie, de lidstaten en de EFSA tijdens het proces van risicoanalyse, een open dialoog hebben met alle belanghebbende partijen. Wachten op goedkeuring Het voorstel is nu beschikbaar. Zodra de voorstellen definitief worden doorgevoerd door de Europese

Lees meer

BRC versie 8: tijd voor de stap naar digitalisering?

17 april 2018

Onlangs is een conceptversie van de BRC Global Standard for Food Safety versie 8 gepubliceerd. Uitgave van de definitieve versie van de standaard staat gepland voor augustus 2018 en vanaf februari 2019 zal tegen deze nieuwe norm worden ge-audit. In deze conceptversie zijn diverse aanvullende eisen weergegeven ten aanzien van het kwaliteitssysteem en de borging hiervan. De uitbreiding van het pakket aan eisen kan mogelijk zorgen voor extra werkdruk op de kwaliteitsafdeling. De vraag is dan of de kwaliteitsmanager extra uren gaat inzetten, of juist op zoek gaat naar een efficiëntere werkwijze en structurele tijdsbesparing bijvoorbeeld door digitalisering van de kwaliteitszaken. Op diverse plaatsen in de conceptversie van BRC versie 8 wordt ingegaan op het digitaal beheren van kwaliteitszaken (zoals documenten, registraties en specificaties), wat aangeeft dat er een opkomende trend is richting digitalisering. In dit artikel lichten we enkele voorbeelden van BRC-eisen toe en geven we aan welke digitaliseringsstappen mogelijk zijn om efficiënter te werken op de kwaliteitsafdeling en binnen de organisatie. Interne audits Extra eisen voor het uitvoeren van interne audits zijn weergegeven in hoofdstuk 3 ‘Voedselveiligheid en een managementsysteem gericht op kwaliteit’. Verspreid over het jaar dienen minimaal vier auditdata te worden ingepland. Hierbij moet de scope voor iedere

Lees meer

Referentiedosissen allergenen

13 april 2018

Op dit moment zijn er verschillende referentiedosissen voor allergenen in omloop. Eén van de NVWA, Vital en sinds december 2017 ook één van het FAVV in België. Wat is nu het verschil in deze referentiedosissen en wanneer moet je wat gebruiken? Behoefte van producenten Momenteel is er nog geen eenduidige Europese wetgeving betreffende de levensmiddelen die (sporen van) allergenen kunnen bevatten. Vanuit producenten is er echter wel behoefte aan duidelijke communicatie ten aanzien van mogelijke aanwezigheid van allergenen en krijgen de producenten deze vraag ook steeds meer vanuit de retailers. Welke te gebruiken? De verschillen in referentiedosissen tussen de NVWA, Vital en de FAVV hebben te maken met verschillende keuzes in restrisico, toegepaste statistische modellen en geraadpleegde wetenschappelijke studies.De rekenmethode voor het bepalen van het gehalte van een bepaald allergeen in ppm (mg allergeen eiwit / kg product) kan in alle gevallen via de Vital rekentool worden berekend. Vervolgens: Kan de NVWA handhaven op referentiedosissen die lager zijn dan de Vital referentiedosissen. Indien de berekende waarde dus boven de NVWA referentiedosis ligt, kan men toch kiezen voor een aanvullende risicoboodschap ten aanzien van dat allergeen voor producten die op de Nederlandse markt worden gebracht. Kan de Vitalberekening worden toegevoegd aan

Lees meer

Additievenwetgeving: een voorbeeld uit de praktijk

6 april 2018

Als producent moet je je aan de additievenwetgeving houden. Dit is niet altijd een gemakkelijke opgave. Onder welke categorie valt een product en zijn er maximale hoeveelheden aan een additief verbonden? Hoe pas je de additievenwetgeving in de praktijk toe en bij wie ligt welke verantwoordelijkheid? In dit artikel een voorbeeld uit de praktijk. Waarom juist nu? De additievenwetgeving (Verordening (EG) nr. 1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven) is erg actueel in de levensmiddelenindustrie. Een van de redenen hiervoor is het verscherpte toezicht van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) met betrekking tot dit onderwerp. De NVWA had zich in het jaarplan voor 2017 het volgende doel gesteld: ‘In 2017 versterkt het toezicht op additieven in met name de vleesverwerkende sector en heeft de NVWA voldoende inzicht in de naleving.’ Even daarvoor staat het iets uitgebreider: ‘De NVWA ziet binnen dit domein toe op de naleving van de regels voor productie van eet- en drinkwaren bij industriële productiebedrijven. Dit zijn bedrijven die voornamelijk leveren aan andere bedrijven (Business to Business, ook wel B2B). Het betreft industriële bedrijven die plantaardige, dierlijke en samengestelde levensmiddelen produceren, importeren, verwerken, opslaan, distribueren en transporteren.’ Resultaat Doordat de NVWA het afgelopen jaar strenger is gaan controleren op het

Lees meer

Whitepaper: Belangrijke wijzigingen BRC versie 8

3 april 2018

Het concept van de BRC Global Standard for Food Safety, versie 8, is onlangs gepubliceerd. Deze conceptversie geeft een eerste inzage in de wijzigingen die deze versie met zich mee zal brengen. De nieuwe versie wordt in augustus 2018 uitgegeven en vanaf 1 februari 2019 zal tegen deze nieuwe norm ge-audit worden. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen die deze versie-update met zich mee brengt op een rijtje gezet in onze whitepaper ‘Belangrijke wijzigingen BRC versie 8’. Er zijn onder andere wijzigingen op het gebied van managementbetrokkenheid, klokkenluidersregeling, audits, risicoanalyse, reiniging en food defense. Klik hier om de whitepaper te downloaden.

Lees meer

GFSI erkende standaarden: veel gehoorde voor- en nadelen

15 maart 2018

Vanuit de praktijk horen we regelmatig voor- en nadelen voor het certificeren  volgens bepaalde GFSI erkende standaarden. Voor de BRC, IFS en FSSC 22000 standaard hebben we enkele van deze voor- en nadelen voor u op een rijtje gezet. Wellicht helpt dit u bij het maken van een keuze voor een passende voedselveiligheidscertificering. BRC Global Standard for Food Safety Zeer specifieke eisen. In de BRC standaard zijn de eisen zeer specifiek uitgewerkt. Dit geeft soms minder ruimte voor eigen interpretatie van de eisen. Anderzijds geeft dit wel inzicht in de eisen waaraan je dient te voldoen. Verplichte indeling van productie- en opslagruimten in risicozones. Voor high risk, high care en ambient high care ruimten zijn specifieke aanvullende eisen gedefinieerd. Dit kan er in sommige gevallen voor zorgen dat u verplichte aanpassingen moet verrichten op bouwkundig vlak, in procesvoering of in de routing om aan de eisen te kunnen voldoen. Indien dergelijke aanpassingen hoge kosten met zich meebrengen, kan dit voor bedrijven een reden zijn om voor een andere certificeringsstandaard te kiezen. U mag zelf kiezen of u audits onaangekondigd wilt laten uitvoeren. Als u voor onaangekondigde audits kiest, wordt dit op het certificaat aangeduid met een ‘+’. De normering is

Lees meer
1 2 3 5
Benieuwd naar meer nieuws? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.